Historie obce

O vesnici Martinice nazývané Bílé Martinice je první zmínka v době předhusitské. Roku 1362 je připomínán Vok z Martinic. Roku 1414 – 1417 je to Aleš z Martinic, roku 1433 – 1438 to je Sára z Chřelovic (Křelovic) a roku 1440 – 1450 to byl Mikuláš Rubáš z Hrádku. Po něm byly též nazývány Rubášovy Martinice. Roku 1462 – 1486 připomínán byl Hynek z Chřelovic. Dvě místa, zvaná Na tvrzi – č.5 a č.8, byly přikoupeny k Onšovu. Před léty se na tvrzišti vybíral kámen.

V době stavovského povstání roku 1618 držel Martinice spolu s jiným rozsáhlým majetkem Mikuláš Beřkovský ze Šebířova. 20.června mu byl majetek zkonfiskován a pak jej zpět koupila jeho manželka. 20.července 1639 se dělily o dědictví její čtyři dcery. Františka Beřková obdržela: Horku, Buřenice, Babice, Martinice a Hroznětice, sídlem byla Horka. Z toho majetku bylo později připojeno k Onšovu: Horka, Martinice a Hroznětice. Roku 1761 kupuje značně prodlužený majetek onšovský, a tedy s ním i Martinice, pražský arcibiskup Jan Mořic hrabě Menderscheid z Plankenhaimu.

Kaplička v Martinicích
Kaplička byla postavena mezi lety 1886 - 1899. V listopadu roku 1962 byl osazen nový zvon, který byl posvěcen 4.11. 1962 společně se dvěma zvony na Kostele sv. Martina v Onšově.

Zvonek ve Skoranovicích
Zvonek ve Skoranovicích byl pořízen obecním nákladem roku 1865 a benediktován byl 2.6. 1865 v Praze.
Kaplička u Kněžny

Kapličku postavila Františka Vošická z Petrovy Lhoty čp. 5. Stavět se začalo ruku 1919 a vysvěcena byla 13.7. 1919. Náklady na stavbu činily 3400,- Kč. Do roku 1919 stál u studánky sloup s křížem. voda ze studánky uzdravila některé z okolních osadníků a i dnes se pro tuto vodu dochází.

Dřevěný kříž
Dřevěný kříž na křižovatce u Popovického potoka byl na podzim r. 1907 povalen větrem a potomci rodiny Řezkovy nebyli sto nový kříž tam postaviti. Proto se nabídl nájemce panských dvorů p. Mátěj Kopp se svou manželkou Bohumilou, že nový kříž postaví, aby po sobě na půdě panství Onšovského památku zanechali. Kříž posvěcen byl 8.11. 1908.

Kříž u Martinic
Manželé Malinovi z Martinic č.18 na svůj pozemek dali postavit na konci téže obce, proti svému obydlí litý železný kříž. Kříž byl postaven roku 1883.